LEASING

FUNKTIONSHYRA

Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpadför utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög produktion av enheter och där det finns behov för kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. T.ex Kopiering-/Print, Kaffemaskiner, Röntgenutrustning osv.

Service och/eller tjänsteavtal inkluderas och blir en bilagatill Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Release Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Kunden betalar nyttjandet per förbrukad enhet; Antal utskrifter; Antal Kaffekoppar; Antal röntgenbilder osv. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher.

- Kan kunden uppgradera mjukvara & hårdvara
- Erhålls support, service och tjänster i enlighet med leverantörens villkor

- Återlämna utrustningen
- Köpa utrustningen till marknadsvärde
- Förlänga avtalet

HYRA

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering via Release används när man har behov av en viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den. Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrustning där den tekniska utveckling går snabbt eller som där det är vanligt med uppgraderingar och tillägg som t ex IT, telefoni, kaffemaskiner eller print och kopieringsmaskiner. Hyra är i dag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för finansierbara investeringar.

- Kan utrustningen enkelt uppgraderas eller utökas
- Kan utrustningen bytas ut

- Kan kunden återlämna utrustningen
- Köpa utrustningen till marknadsvärde
- Förlänga avtalet

- Snabb och enkel finansiering
- Enkelt att budgetera
- Bra för cashflow/likviditet
- Kontraktstiden kan spegla livslängden på ett optimalt sätt
- 100 % avdragsgill
- Enkelt att uppdatera till nya versioner utan att ny investering behöver göras

ALLRISKFÖRSÄKRING

När olyckan eller tjuven är framme upptäcker många att deras företagsförsäkring täcker väldigt lite eller ingenting alls av skadan. Långt ifrån alla företagsförsäkringar täcker hyrd utrustning över huvud taget. Om den gör det är självrisken onödigt hög, ersättningsnivån låg och handläggningstiden kan ta veckor eller månader.

Hög ersättningsnivå och låg självrisk.

- Allriskförsäkring inkl. drulle
- Ingen eller låg självrisk: 0 - 1 000 kr
1Självrisknivån varierar beroende på objekttyp. Andra självrisker gäller vid maskinskada.
- Hög ersättningsnivå - Inget åldersavdrag
Ersätter skadat objekt med likvärdigt eller bättre. 2På IT- och Telekomutrustning sker åldersavdrag efter månad 36 från avtalsstart.
- Maskinskadeskydd
D.v.s. skydd vid inifrån kommande skada. I praktiken en förlängd garanti som träder in efter ordinarie tillverkargaranti gått ut. Självrisk vid maskinskada: Från 1 000 kr Gäller ej värmepumpar, motordrivna fordon (motordrivna städmaskiner undantagna),
Segways, Datorer (Appleutrustning undantaget), IT & telecom samt övrig teknisk kontorsoch
mätutrustning (copyutrustning undantaget).
- Snabb handläggningstid
Max 2 arbetsdagar

All finansierad utrustning är Release Finans egendom tills dess att full betalning är erlagd i enlighet med avtalet och måste därför vara försäkrad under hela avtalstiden.

REPLACE™

Fullvärdesersättning utan åldersavdrag: JA
Självrisk: 0-1000kr
Drulle: JA
Inifrån kommande skada: JA
Ersätter skadat objekt med likvärdigt objekt eller bättre: JA
Täcker betalning av er hyres-/leasingavgift vid stillestånd orsakat av försäkringsskada: JA

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Fullvärdesersättning utan åldersavdrag: NEJ
Självrisk: Upp till 48.300kr
Drulle: NEJ
Inifrån kommande skada: NEJ
Ersätter skadat objekt med likvärdigt objekt eller bättre: NEJ
Täcker betalning av er hyres-/leasingavgift vid stillestånd orsakat av försäkringsskada: NEJ

KONTAKT

Kontakta oss nedan via formuläret nedan, så återkommer vi snarast.
Fyll gärna i vilken eller vilka produkter du är intresserad utav att leasa.